Địa chỉ

Khách sạn Mường Thanh Luxury Viễn Triều Địa chỉ: Khu Bãi Dương, Đường Hòn Chồng, Phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: (0258) 3546888Fax: (0258) 3546999 Email: sales@vientrieu.muongthanh.vn Website: www.luxuryvientrieu.muongthanh.com
TOP